Adatvédelem

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsájtott dokumentumban lévő megfogalmazás szerint:

“A Hatóság nem vezet nyilvántartást továbbá abban az esetben, ha webáruház
üzemeltetése kapcsán az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan
kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés,
számlák könyvelésre továbbítása), vagy ha csupán adatfeldolgozó részére továbbítják az
adatokat.”

Letölthető:  //www.naih.hu/files/avatar_gy_i_k_2017_10.pdf

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A regisztráció és a regisztráció során valamennyi személyes adat megadása önkéntes, a Megrendelők azon adatok, a Szolgáltató által az előre meghatározott célra történő kezeléséhez hozzájárulásukat adják.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése céljából, illetőleg a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, valamint reklámtevékenysége keretében használja fel.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait külső feleknek, vagy harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki, mely alól kizárólag a kézbesítéshez szükséges Futárszolgálat munkatársai képeznek kivételt.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a fent leírtakhoz önként és határozatlan időre adta, de azt írásban bármikor jogosult vissza is vonni. Szolgáltató mindent elkövet a számára átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, ami tőle elvárható.

A Regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Megrendelő feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF mindenkor aktuális változatának szövegét, illetőleg az azon belül található Adatvédelmi tájékoztatót, valamint ezen Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

1.1. Személyes adatok módosítása, regisztráció törlése:

Megrendelő az üzlet webes felületén megadott személyes adatait bármikor jogosult módosítani, vagy a Szolgáltatótól azok törlését kérni, az alábbi adatok módosítására azonban nincs lehetőség (törlésük azonban természetesen kérhető):

 • E-mail cím
 • Felhasználói név

A Megrendelő az üzlet webes felületére történő regisztrációját, annak törlését, adatai módosítását illetőleg azok törlését az info@kozmamezeskalacs.hu címre küldött e-mail-ben bármikor kérheti (a fenti korlátozás figyelembevételével).

1.2. Kiskorú felhasználók

Kiskorú látogatók részére ajánlott, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! A web áruháznak nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

 1. Tájékoztató a cookie-k használatáról

2.1. Mi az a cookie (vagy más néven süti)?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

2.2. Milyen célt szolgálnak a cookie-k?

A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat a weboldal abból célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információk a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztése kapcsán kerülnek felhasználásra, ezzel biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján megállapítható például, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg.

2.3. A weboldal milyen sütiket és mire használ?

2.3.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

2.3.2. Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy megjegyezhessük a weboldallal kapcsolatos választásait.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik

Ide tartoznak a fentebb (2.2. Milyen célt szolgálnak a cookie-k?) már említett sütik, melyek azon okból kerülnek felhasználásra, hogy azzal kapcsolatos információ kerüljön begyűjtésre, hogy hogyan használják a látogatók az adott weboldalt. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb. Mindezen információ a weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából kerül felhasználásra.

2.4. Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

2.4.1. Google Chrome

//support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

2.4.2. Firefox

//support.mozilla.org/t5/How-To/S%C3%BCtik-kezel%C3%A9se/ta-p/33770

2.4.3. Internet Explorer 11

//support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

2.4.4. Internet Explorer 10

//support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

2.4.5. Safari

//support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
 1. Panaszkezelés, vitarendezés

A Megrendelő az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

Szóbeli panasz esetén azonnal megvizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerül a panasz. Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és a felek azzal kapcsolatos álláspontjairól haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát vagy helyben átadja a Megrendelőnek, vagy telefonon, illetőleg email-ben, írásban eljuttatott panasz esetén az érdemi válasszal együtt a panasz beérkezését követő 30 napon belül eljuttatja azt a Megrendelőnek.

A panasz esetleges elutasításának esetére a Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a békéltető testület igénybevételének lehetőségéről.

3.1. A békéltető testületekről

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

3.2. A békéltető testületi eljárás megindítása

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

3.3. Az illetékes békéltető testület elérhetősége:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

3.4. Egyéb információ

Termékekkel, rendeléssel, szállítással, valamint bármilyen további Webáruházzal kapcsolatos kérdéssel vagy problémával, panasszal forduljon bizalommal a Webáruház munkatársaihoz! Ezt megteheti e-mailben az info@kozmamezeskalacs.hu email címre küldött levél útján vagy a 4281 Létavértes, Baross utca 1570/4 hrsz. alatti címre postai küldeményként írásban, nyitvatartási időben személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségen: 06 20 4114843.

3.5. Online vitarendezés

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az alábbi portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Figyelem: az online vitarendezésre csak akkor van lehetőség, ha online vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kíván panaszt benyújtani.

//webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU